Privacy Statement VotaAruba

Bij VotaAruba nemen we uw privacy en uw kiesrecht zeer serieus. Uw informatie wordt daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In dit privacy statement kunt u lezen op welke manier met uw gegevens wordt omgegaan wanneer u gebruik maakt van VotaAruba. We raden u daarom aan dit privacy statement aandachtig door te lezen.

Welke gegevens worden er verzameld?

Om de stemwijzer goed te laten werken heeft VotaAruba een aantal technische gegevens van u nodig. Waarvoor VotaAruba deze gegevens precies gebruikt kunt u lezen in het volgende hoofdstuk. Concreet gaat het om de volgende gegevens:

Wanneer VotaAruba wordt gestart, wordt het lokaal geladen op uw eigen apparaat (zoals een computer, tablet of telefoon). Uw antwoorden op de stellingen en vragen binnen de VotaAruba, alsmede uw resultaat na voltooien van VotaAruba, worden uitsluitend geregistreerd en bewaard op dit (eigen) apparaat. Deze gegevens worden niet teruggestuurd naar (de servers van) VotaAruba en Prodemos of op een andere manier aan VotaAruba of ProDemos ter beschikking gesteld.

VotaAruba en ProDemos krijgen dus geen inzicht in de antwoorden die u heeft gegeven in VotaAruba, met welke partij u op basis van die antwoorden de meeste raakvlakken heeft en dus ook niet wat uw stemvoorkeur is of zou kunnen zijn. Ook wordt uw IP-adres niet door VotaAruba opgeslagen.

Voor welk doel worden de gegevens verzameld?

De gegevens die bij uw gebruik van de stemwijzer van u worden verzameld door VotaAruba worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Hoelang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden dertig (30) dagen bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Inzage en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt zien welke gegevens VotaAruba over u heeft vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@nosfuente.org. VotaAruba zal altijd proberen binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Omdat VotaAruba geen naam of andere direct identificerende gegevens van u tot haar beschikking heeft, kan het zijn dat zij u vraagt om aanvullende gegevens te verstrekken ter verificatie van uw identiteit, voordat VotaAruba kan voldoen aan uw inzageverzoek.

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe richten aan VotaAruba op het voornoemde e-mailadres. U kunt verzoeken dat VotaAruba uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. VotaAruba zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien VotaAruba uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van VotaAruba (www.votaaruba.org).

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@nosfuente.org