Privacy Statement StemWijzer

Bij StemWijzer nemen we uw privacy en uw kiesrecht zeer serieus. Uw informatie wordt daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In dit privacy statement kunt u lezen op welke manier met uw gegevens wordt omgegaan wanneer u gebruik maakt van de StemWijzer. We raden u daarom aan dit privacy statement aandachtig door te lezen.

Wie is StemWijzer?

De StemWijzer is een online kieshulp van de Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtstaat ("ProDemos"). Deze kieshulp biedt u de mogelijkheid om informatie in te winnen over de standpunten van verschillende politieke partijen in Nederland en om te toetsen met welke partij u de meeste raakvlakken heeft.

Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtstaat is verantwoordelijke voor de in dit document beschreven verwerkingen van persoonsgegevens.

Hofweg 1 H
2511 AA 's-Gravenhage
Telefoon: 070 757 02 00
E-mail: stemwijzer@prodemos.nl

Welke gegevens worden er verzameld?

Om de StemWijzer goed te laten werken heeft ProDemos een aantal technische gegevens van u nodig. Waarvoor ProDemos deze gegevens precies gebruikt kunt u lezen in het volgende hoofdstuk. Concreet gaat het om de volgende gegevens:

Wanneer de StemWijzer wordt gestart, wordt de StemWijzer lokaal geladen op uw eigen apparaat (zoals een computer, tablet of telefoon). Uw antwoorden op de stellingen en vragen binnen de StemWijzer, alsmede uw resultaat na voltooien van de StemWijzer, worden uitsluitend geregistreerd en bewaard op dit (eigen) apparaat. Deze gegevens worden niet teruggestuurd naar (de servers van) ProDemos of op een andere manier aan ProDemos ter beschikking gesteld.

ProDemos krijgt dus geen inzicht in de antwoorden die u heeft gegeven in de StemWijzer, met welke partij u op basis van die antwoorden de meeste raakvlakken heeft en dus ook niet wat uw stemvoorkeur is of zou kunnen zijn. Ook wordt uw IP-adres niet door ProDemos opgeslagen.

Voor welk doel worden de gegevens verzameld?

De gegevens de bij uw gebruik van de StemWijzer van u worden verzameld door ProDemos worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Hoelang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden dertig (30) dagen bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

ProDemos heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Inzage en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt zien welke gegevens ProDemos over u heeft vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar stemwijzer@prodemos.nl. ProDemos zal altijd proberen binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Omdat ProDemos geen naam of andere direct identificerende gegevens van u tot haar beschikking heeft, kan het zijn dat zij u vraagt om aanvullende gegevens te verstrekken ter verificatie van uw identiteit, voordat ProDemos kan voldoen aan uw inzageverzoek.

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzage verzoek, kunt u een verzoek hiertoe richten aan ProDemos op het voornoemde e-mailadres. U kunt verzoeken dat ProDemos uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. ProDemos zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien ProDemos uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van de StemWijzer (www.stemwijzer.nl).

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u een e-mail sturen aan stemwijzer@prodemos.nl.

Laatst gewijzigd: februari 2017